Adekwatnie do postępu technologicznego, zmieniających się standardów/przepisów prawa i zapotrzebowania na nowe funkcje następujące napędy zostały zastąpione przez aktualny asortyment Invertek Drives.

  • Optidrive
  • Optidrive E
  • Optidrive E1
  • Optidrive E2
  • Optidrive E2 IP55
  • Optidrive E2 Single Phase IP55
  • Optidrive Plus 3GV IP55
  • Optidrive Compact
  • Optidrive PCE
  • Optidrive HVAC

Rozszerzona Instrukcja Użytkownika