Sterowanie Wieloma Pompami

Standardowe wyposażenie
wszystkich falowników Optidrive HVAC

Optiflow diagram

Elastyczna kontrola stacji pomp
bez użycia PLC lub specjalizowanych jednostek sterujących pomp

Wbudowana Technologia Sterowania Systemami Multi-pompowymi

Multiple Pump Systems

Pełna Kontrola

Pojedynczy falownik “Master” steruje i monitoruje pracą całego systemu, zarządzając falownikami “Slave”. Połączenia sterujące z/do systemów zewnętrznych realizowane są wyłącznie z nim, oszczędzając tym czas instalacji i minimalizując koszty.

Proste Połączenie

Dodatkowe falowniki “Slave” dołączane do systemu za pomocą pojedynczego połączenia RJ45 i uruchamiane prostą konfiguracją kilku parametrów.

 

Elastyczne Rozwiązanie

System może pracować w zestawie z maksymalnie pięcioma pompami. Pompy w kolejce są automatycznie wymieniane, zapewniając ich maksymalną żywotność przy optymalnej wydajności systemu.

Utrzymywanie Przepływu

Wymagane poziomy ciśnienia i przepływu są utrzymywane niezależnie od liczby wymaganych pomp. Kiedy zapotrzebowanie rośnie dodatkowe pompy są automatycznie dołączane, a kiedy maleje - ponownie wyłączane.

Redukcja Przestojów

W przypadku awarii jednej z pomp, lub konieczności wyłączenia w celach konserwacyjnych, system automatycznie kontynuuje pracę z pozostałymi dostępnymi. Również pozbawienie napięcia zasilającego napęd główny “Master” pozostaje bez wpływu na pracę falowników “Slave”.

OPTIFLOW podsumowanie

  • Wszystkie napędy pracują z prędkościami dobranymi optymalnie dla uzyskania maksymalnej oszczędności energii.
  • Równomierny podział czasu pracy każdej pomp w systemie.
  • Automatyczne rekonfiguracja systemu w przypadku awarii którejkolwiek z pomp (w tym pompy głównej).
  • Nieprzerwana praca systemu nawet przy utracie zasilania głównego dowolnego falownika (w tym falownika głównego).
  • Komunikacja i napięcie zasilania obwodów sterujących + 24V dystrybułowane pomiędzy napędami za pomocą standardowego połączenia sieciowego RJ45.
  • Niezależne wskaźniki czasu przywołania serwisu dla każdej pompy.
  • Każda pompa może zostać przełączona do pracy w trybie Ręcznym przez naciśnięcie jednego przycisku i automatycznie podłączona ponownie do systemu po naciśnięciu przycisku Auto.
  • Opcjonalny wyłącznik izolujący z blokadą na kłódkę dla bezpiecznego serwisowania pomp.
  • Funkcja OPTIFLOW uruchamiana poprzez proste ustawienie parametrów i inteligentną konfigurację własną falownika.