Cechy falownika HVAC

Optidrive ECO HVAC monitoruje profil wyjściowy obciążenia w całym zakresie prędkości i porównuje go do normalnych warunków pracy (ustalonych podczas podczas uruchamiania). Regulacją czułości detekcji odchyłki możliwe jest wykrycie oznak spodziewanego uszkodzenia pasa (na przykład poślizgu) do detekcji zerwania pasa włącznie.


 

Sterowanie twoim systemem HVAC

HVAC system control with in-built PID controller

Optidrive ECO posiada wbudowany regulator PID, który jest w pełni zintegrowany z funkcjami sterowania wydajnością pomp i funkcjami optymalizacji zużycia energii, udostępniony w przyjazny sposób, aby zapewnić łatwość obsługi i szybki rozruch. W większości zastosowań funkcjonalność eliminuje potrzeby używania zewnętrznego sterownika.

Algorytm sterowania multi-wentylatorowego

Zarządzanie centralą wentylacyjną wbudowane w każdym Optidrive ECO w standardzie pozwala na niezależne sterowanie sekcjami wentylatorów.

  • Wszystkie napędy pracują z prędkościami dobranymi optymalnie dla uzyskania maksymalnej oszczędności energii.
  • Równomierny podział czasu pracy każdej sekcji w systemie.
  • Automatyczne rekonfiguracja systemu w przypadku awarii króregokolwiek z wentylatorów (w tym wentylatora głównego).
  • Nieprzerwana praca systemu nawet przy utracie zasilania głównego dowolnego falownika (w tym falownika głównego).
  • Komunikacja i napięcie zasilania obwodów sterujących + 24V dystrybułowane pomiędzy napędami za pomocą standardowego połączenia sieciowego RJ45.
  • Niezależne wskaźniki czasu przywołania serwisu dla każdej sekcji wentylatorów.
  • Każda sekcja wentylatorów może zostać przełączona do pracy w trybie Ręcznym przez naciśnięcie jednego przycisku i automatycznie podłączona ponownie do systemu po naciśnięciu przycisku Auto.
  • W aplikacjach wentylatorów napędzanych przekładniami pasowymi każdy wentylator może być ustawiony w tryb wykrywania zerwania pasa.
  • Opcjonalny wyłącznik izolujący z blokadą na kłódkę dla bezpiecznego serwisowania.
  • Napędy uruchamiane poprzez proste ustawienie parametrów i inteligentną konfigurację własną falownika.

Także idealny do pracy w układach wielostopniowych / układach wzmacniaczy.

Multiple fan operation with Optidrive HVAC

Automatyka Budynkowa

Komfortowe, bezpieczne i zrównoważone środowisko

Czytaj więcej

Optymalizacja wydajności

 

Optymalizacja zużycia energii

Zaawansowana funkcja optymalizacji inteligentnie dopasowuje zużycie energii do aktualnego obciążenia wentylatora, zapewniając maksymalną efektywność.

Pomiar Zużycia Energii

Wbudowane liczniki zużycia energii pozwalają na jej bezpośredni odczyt i archiwizacje.

 

Funkcje eliminacji Częstotliwości Resonansowych

Optidrive ECO można łatwo skonfigurować do unikania częstotliwości, przy których w występuje rezonans, co zapobiega nieporządanemu hałasowi oraz uszkodzeniom mechanicznym silników i elementów z nimi połączonych.

 

Wbudowany tryb uśpienia z automatycznym dopasowaniem wartości początkowej (auto-boost)

Tryb uśpienia, dzięki detekcji nieefektywnej pracy wentylatora wspiera bezpośrednio oszczędność energii. Optidrive ECO można zaprogramować tak, aby automatycznie przechodził do trybu wstrzymania i z niego wychodził w zależności od spadku/wzrostu zapotrzebowania na wartość procesową. Aby zapobiec oscylacjom w trybie uśpienia Optidrive ECO może automatycznie zainicjować skokową wartość początkową do zwiększenia ciśnienia przy uruchomieniu lub zatrzymaniu.

Ręczny / Automatyczny

Umożliwia natychmiastowe przejście do trybu ręcznej obsługi w przypadku awarii automatycznego systemu sterowania lub w przypadku wstępnego rozruchu / testów i zawsze, gdy wymagane jest szybkie i tymczasowe ominięcie systemu nadrzędnego sterowania. Wbudowany przycisk "Automatyczny" pozwala na łatwy powrót do kontroli z poziomu systemu nadrzędnego.

Detekcja zerwania pasa/przeniesienia napędu

Optidrive ECO może generować natychmiastowe ostrzeżenie o zerwanym pasku pomiędzy silnikiem a wentylatorem. Ze względu na prostotę i elastyczność konfiguracji funkcja może być również stosowana do detekcji utraty kontaktu z obciążeniem w zespołach takich, jak np. sprzęgła, wały i inne rozwiązania mechaniczne.

Optidrive ECO monitoruje profil wyjściowy obciążenia w całym zakresie prędkości i porównuje go do normalnych warunków pracy (ustalonych podczas podczas uruchamiania). Regulacją czułości detekcji odchyłki możliwe jest wykrycie oznak spodziewanego uszkodzenia pasa (na przykład poślizgu) do detekcji zerwania pasa włącznie.

Redukcja hałasu

 

Cicha praca silnika

Wysoka częstotliwość przełączania tranzystorów wyjściowych (do 32kHz) zapewnia możliwość redukcji dźwięku silnika do minimum.

 

Cichy system mechaniczny

Prosty wybór częstotliwości przeskoku pozwala uniknąć nieprzyjemnych odczuć i dźwięków spowodowanych rezonansem mechanicznym w kanałach lub rurach.

 

Cicha praca napędu

Wentylatory chłodzące kontrolowane automatycznie zapewniają cichą pracę falownika.

 

Redukcja hałasu przy regulacji prędkości

Optymalizacja prędkości silnika daje znaczne oszczędności energii i zmniejsza hałas powodowany jego pracą.

Funkcje eliminacji Częstotliwości Resonansowych

Częstotliwości rezonansowe silników i podzespołów mechanicznych są częstą przyczyną ich uszkodzeń. Poprzez łatwe ustawienie przeskoku tych częstotliwości w Optidrive ECO można skutecznie zapobiegać awariom i obniżyć koszty eksploatacji urzązeń.

Po zaprogramowaniu przeskoków częstotliwości rezonansowej Optidrive ECO będzie unikał ciągłej pracy przy wskazanych wartościach, wchodząc w “zabronione” obszary tylko chwilowo (podczas przyspieszenia lub hamowania, aby zapewnić bezpieczną pracę).

Obsługa trybu bypass

Optidrive ECO może działać jako sterownik obwodu Bypass gdy sam jest jego częścią. Aktywacja trybu Bypass może zostać dokonana przez Optidrive ECO na podstawie otrzymanego polecenia z systemu nadrzędnego, bądź automatycznie na podstawie wewnętrznych zdarzeń, takich jak stan alarmu, zapewniając minimalne zakłócenia w eksploatowanym systemie.

Optidrive HVAC

Przemiennik częstotliwości

Oszczędność Energii

Ścisła kontrola prędkości wentylatorów i pomp zapewnia najbardziej energooszczędne metody sterowania

Funkcja optymalizacji energii minimalizuje zużycie energii w czasie rzeczywistym w warunkach częściowego obciążenia

Funkcje Usypiania i Budzenia zapewnia pracę tylko wtedy, gdy wymagana

Oszczędność Pieniędzy

Zaawansowane funkcje na pokładzie eliminują potrzebę stosowania dodatkowych urządzeń peryferyjnych

Wbudowana funkcjonalność programowalnego harmonogramu umożliwia ustawienie przypomnień obowiązkowych konserwacji, pozwalając unikać kosztownych przestojów

Zautomatyzowana kontrola obciążenia zapewnia wczesne ostrzeganie o potencjalnych usterkach, takich jak awarie zespołów przeniesienia napędu lub powstających blokach mechanicznych

Oszczędność Czasu

Wbudowana klawiatura z wyświetlaczem tekstowym OLED zapewnia intuicyjną obsługę

Prosta struktura parametrów ze starannie dobranymi wartościami domyślnymi skraca czas rozruchu

Praktyczna konstrukcja pozwala na łatwy dostęp do zacisków zasilania i sterowania, bez specjalistycznych narzędziDane Szczegółowe Produktu

Cechy, Dane Modelu, Dane Techniczne, Opcje i Oprogramowanie, Dokumentacja