Automatyka Budynkowa

Komfortowe, bezpieczne i zrównoważone środowisko

Konfortowy Budynek

Energooszczędne
Wentylacje

Podnoszenie konfortu użytkowania budynku bez zwiększania kosztów użycia energii

Skąd pochodzą oszczędności energii?

Systemy klimatyzacyjne wymagają dostarczenia ogromnej ilości energii, w niektórych przypadkach dwukrotnie większej w porównaniu do rzeczywistego zapotrzebowania, nie wyłączając niebagatelnego znaczenia poziomu emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Nie produkuj więcej przepływu powietrza niż potrzeba!

Typowe systemy klimatyzacyjne w budynkach zostały zaprojektowane do osiągnięcia parametrów w szczytowych wartościach temperatur zewnętrznych. Oznacza to, że dla większości przypadków i czasu użytkowania systemów istnieje szeroki obszar pracy w którym elementy nawiewno/wywiewne mogą pracować z ograniczaną przez falownik prędkością przyczyniając się do uzyskiwania realnych oszczędności.

Optidrive ECO mogą różnicować wydajność systemu klimatyzacji, aby optymalizować wydajność do realnego zapotrzebowania w ciągu dnia.

Budynkowe Systemy Bezpieczeństwa

Nadciśnienie klatek
schodowych

Systemy kontroli nadciśnienia w ciągach ewakuacyjnych (np. klatki schodowe) są szeroko stosowane w dużych budynkach i kompleksach publicznych w celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji osób w czasie pożaru. Falowniki odgrywają w nich coraz większą rolę utrzymując precyzyjnie ciśnienia (około 50 Pa), a Optidrive ECO jest dodatkowo przystosowany do realizacji funkcji oddymiania przez dokładne utrzymanie ciśnienia ciągu w strefie pożaru.

Ciśnienie musi być utrzymywane na wystarczająco wysokim poziomie zapewniającym, że otwarcie drzwi do strefy ognia nie spowoduje wdarcia się dymu do strefy ewakuacyjnej. Otwarcie drzwi, czy klap ewakuacyjnych stanowi silne zakłócenie w strefie kontroli ciśnienia, dlatego odpowiedzialną funkcję powierzyć można wyłącznie wydajnemu i niezawodnemu Optidrive, który zapewni stałe ciśnienie niezależnie od zmieniających się warunków.

Oddymianie

W obecnej dobie wiele budynków wyposażanych jest w dedykowane systemy oddymiania stref pożaru, zaprojektowane do precyzyjnej lokalizacji miejsca powstania i usuwania z niego dymu w sposób zapewniający, że pozostała częśc budynku pozostaje wolna od dymu i może w niej być prowadzona bezpieczna ewakuacja. W systamach takich funkcja Trybu Pożarowego zaimplementowana w Optidrive jest niezastąpiona i ma krytyczne znaczenie w niezawodnym działaniu systemu oddymiania w przewidzianym do tego czasie.

W przypadku aplikacji wentylacji obiektów takich, jak podziemne parkingi wentylatory dostarczające świeżego powietrza w przypadku pożaru muszą zostać przełączone na pracę w kierunku odrotnym, zapewniejąc oddymianie. Optidrive ECO można niezwykle łatwo skonfigurować do dwukierunkowej pracy w Trybie Pożarowym.

Tryb
Pożarowy

Tryb Pożarowy blokuje zaprogramowany stan, wymusza ignorowanie sygnałów i alarmów utrzymując Optidrive ECO działającym tak długo, jak to możliwe.

  • Funkcja ta ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia priorytetu i ciągłości usuwania dymu z budynków w razie pożaru.
  • Elastycznie programwoana logika umożliwia łatwe skonfigurowanie Optidrive ECO do obsługi sygnału generowanego przez nadrzędny system p.pożarowego.
  • Niezależnie programowalne prędkości oraz wybór kierunku pracy wentylatora dla Trybu Pożarowego umożlwia dostosowanie Optidrive ECO do wymagań każdego nadrzędnego systemu p.pożarowego.
  • Czytelny wyświetlacz jednoznacznie wskazuje aktywacje Trybu Pozarowego.
  • Wyjściwe sygnały logiczne umożliwiają skonfigurowanie do odzwierciedlania stanu i przekazywania informacji np. do pozostałych elementów systemu.
  • Wbudowane rejestry czasowe i liczniki przechowują dane o aktywacji Trybu Pożarowego, dając jasne informacje historyczne na temat występujących zdarzeń

Sterowanie Pompą

Sterowanie agregatami pompowymi i systemami milti-pompowymi

Optidrive ECO stanowi idealne rozwiązanie dla sterowania agregatami, zespołami pompowymi, zespołami cyrkulacyjnymi i chłodzącymi.

Sterowanie z Podwójną Wartością Zadaną maksymalizuje oszczędności zużycia energii poprzez umożliwienie automatycznego przełączania z podstawowej wartości zadanej na pomocniczą-niższą w okresach zmniejszonego popytu na wartość procesową, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej wydajności, gdy tylko jest to wymagane.

Zaawansowany algorytm OptiFlow sterowania kaskadowego umożliwia pompom, które pracują w typowych konfiguracjach być połączonymi ze sobą tylko za pomocą kabli patch RJ45, redukując czas instalacji i uruchomienia oraz zapewniając w pełni automatyczne zarządzanie ich pracą.