Optidrive Elevator Precyzyjne Sterowanie Dźwigiem

Optidrive Dźwigi jest II generacji dedykowanym aplikacjom dźwigowym napędem produkcji Invertek, zaprojektowanym do sterowania przejazdem kabiny we wszystkich rodzajach aplikacji

 

Sterowanie Silnikiem Dźwigu z opcjonalnym sprzężeniem enkoderowym