polityka środowiskowa
naczelnym hasłem naszego programu

Nasze zaangażowanie w działania nad utrzymaniem czystości naturalnego środowiska.

Dążymy do prowadzenia działań wytwórczych naszych produktów i usług w sposób odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska. Kontrolujemy by spełniały i nie przekraczały dopuszczalnych norm, dążąc do ciągłego doskonalenia naszego Systemu Zarządzania Środowiskiem, dzięki ktoremu monitorujemy na bieżąco stan otoczenia, a poprzez rygorystyczną ocenę naszych procesów, użytych materiałów i sposobu działania naszych pracowników minimalizujemy powstawanie odpadów i zanieczyszczeń mających wpływ na nie wpływ.

Invertek Drives deklaruje wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 w celu dalszego zwiększenia efektywności środowiskowej.

 

Cele Główne

  • Dążyć nieustannie do poprawy efektywności środowiskowej
  • Prowadzić działania zgodne z obowiązującymi przepisami i uznanymi praktykami
  • Starać się nie dopuścić do powstania zanieczyszczeń prowadząc działania prewencyjne, wspierać naszych klientów i dostawców w ich zbieżnych działaniach
  • Przekonywać klientów do korzystania z produktów i usług w sposób przyjazny dla środowiska
  • Oczekiwać podobnych standardów działań na rzecz ochrony środowiska od wszystkich naszych dostawców i podwykonawców
  • Zminimalizować produkcję odpadów i opakowań poprzez powtórne ich wykorzystanie oraz recykling
  • Zminimalizować zużycie wszystkich rodzajów surowca oraz energii
  • Zmaksymalizować efektywność wykorzystania energii
  • Podnieść świadomość, zachęcać pracowników do uczestnictwa w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska
  • Brać czynny udział w dyskusjach kwestii środowiskowych
 

Polityka ta będzie przekazywana i umacniana w całej naszej firmie, będziemy z nią docierać do wszystkich osób zainteresowanych w realizacji naszego systemu zarządzania środowiskowego. Działania nasze będa regularnie monitorowane i kontrolowane w celu zapewnienia, że cele zostały osiągnięte, oraz - jeśli to konieczne - zmiany adaptacyjne w firmie wprowadzone.


ISO 14001

Charles Haspel Dyrektor Operacyjny

Pobierz Politykę Środkowiskową

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o e-mail :
environment@invertek.co.uk